Keuren trappen en rolsteigers

Vrijwel dagelijks gebeuren er ongelukken met trappen en ladders. Heel vaak komen deze ongelukken niet door gebrekkig materieel, maar vaak is de manier van werken de oorzaak. Toch is het voor bedrijven enorm belangrijk om te zorgen voor deugdelijk klimmaterieel. Zo creëer je als bedrijf een veilige werkomgeving voor medewerkers.

Het is wettelijk verplicht om ladders, trappen, steigers, klim-, hijsmaterialen, PBM's (PBM staat voor persoonlijke berschermingsmiddelen) minimaal één keer per jaar te laten keuren. 

De keuring en inspectie mag niet zomaar door iedereen worden uitgevoerd. Het is wettelijk zo geregeld dat enkel personen/bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn deze keuring mogen uitvoeren. Wij hebben deze certificering en verzorgen de volledige keuring van ladders, trappen en steigers én de registratie hiervan.

Na de keuring zal u verzien worden van:

 • Keuringsrapport
 • Eventueel vervangende artikelen (Gaat altijd in overleg)
 • Goedgekeurde steigeronderdelen worden voorzien van een duidelijke keuringssticker

Keuren van trappen en ladders:

Wat valt er onder trappen en ladders?
Onder trappen en ladders vallen alle soorten draagbaar klimmaterieel, zoals:

 • Trappen: hieronder vallen bijvoorbeeld werktrappen, bordestrappen en dubbele trappen.
 • Ladders: Bijvoorbeeld dakladders, reformladders en telescopische ladders.

Rolsteigers zijn doorgaans niet draagbaar en vallen onder een eigen regime.

Welke normen zijn relevant?
In de warenwet is geregeld dat trappen en ladders moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Hierin staan eisen genoemd over het gebruik, onderhoud en ontwerp van trappen en ladders. Klimmateriaal dat niet aan dit besluit voldoet, mag niet worden verkocht, ook niet aan particulieren. In de praktijk voldoet dus vrijwel iedere trap of ladder aan deze regelgeving.

De NEN 2484 is een norm die gaat over de wijze waarop trappen en ladders geïnspecteerd zijn. Tot 2007 was het een harde eis dat trappen en ladders voldeden aan deze norm. Inmiddels er geen verplichting meer. Toch zal de Arbeidsinspectie na een ongeval onderzoek doen of het klimmaterieel wel veilig genoeg was.

De Arbeidsinspectie kijkt hierbij verder dan alleen goed- of afkeur van de trappen of ladders. Er wordt na een ongeval ook nadrukkelijk gekeken of het gebruikte materieel geschikt was voor het gebruik. Om deze reden keuren de meeste bedrijven hun trappen en ladders volgens de NEN 2484 of een vergelijkbare norm. Op rolsteigers is de NEN 1004 van toepassing.

 

Hoe vaak moet er gekeurd worden?
Als gezegd is er dus geen harde verplichting om trappen en ladders te keuren, maar is het wel verstandig om dit te doen. De meeste organisaties houden een keuringsfrequentie aan van eens per jaar. Bij grote risico’s kan het verstandig zijn om vaker te keuren.

Wat zijn de belangrijkste inspectiepunten?
Tijdens een keuring vindt er een uitgebreide inspectie plaats aan de ladders en trappen. Deze inspectie begint met een grondige visuele controle waarin het klimmaterieel wordt gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.

Verderop in de keuring worden de belangrijkste onderdelen bekeken. Een kleine greep uit de punten:

 • Is de antisliplaag op het loopvlak nog intact?

 • Zijn de afdekdoppen aanwezig en goed gemonteerd

 • Is er sprake van verkleuring van het aluminium?

 • Zijn de verbindingen in de ladder in goede staat?

 • Is de ladder nog recht?

Wat zijn de eisen met betrekking tot registratie?
De bewijslast voor het technisch in orde zijn van het klimmaterieel ligt bij de werkgever. Het is dus van groot belang dat je een goede administratie bijhoudt. Hierin moeten in ieder geval de volgende zaken opgenomen zijn.

 • Lijst van gebruikte trappen en ladders

 • Datum waarop de keuringen hebben plaatsgevonden

 • Is het materiaal goed- of afgekeurd?

 • Nadere bevindingen van de controles

 • Documentatie over bekwaamheid van de keurmeester

Keuren van rolsteigers

Een keuring van de rolsteigers zorgt ervoor dat je zeker weet dat je met een deugdelijk exemplaar aan de slag gaat. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te voorzien van deugdelijk materiaal. Een keuring van de rolsteiger is dus onmisbaar.

Een rolsteiger is een ontzettend handig hulpmiddel. Het is de populairste manier om snel en efficiënt op hoogte aan een gebouw te kunnen werken. Het grote voordeel van rolsteigers is dat zij relatief licht, snel op te bouwen en mobiel zijn. Maar aan het werken op een rolsteiger zijn natuurlijk risico’s verbonden. Een keuring van de rolsteiger kan helpen om die risico’s te beperken. 

Waarom een keuring van de rolsteiger?
Rolsteigers worden vaak op- en afgebouwd. Hoewel dat één van de unieke kenmerken en voordelen van een rolsteiger is, betekent dit ook dat de materialen aan slijtage onderhevig zijn en de kans lopen om defecten te gaan vertonen. Defecten die zonder keuring wellicht onopgemerkt zouden blijven.

Wat houdt deze keuring in?
Tijdens de keuring van de rolsteiger zal Dollevoet Brandbeveiliging een grondige optische inspectie uitvoeren. Hierbij wordt de rolsteiger gecontroleerd op beschadigingen en defecten. Er wordt gekeken of de staat van de steiger nog overeenkomt met die tijdens de oplevering door de fabrikant. Wordt de rolsteiger goedgekeurd, dan mag hiermee gewerkt worden.

 

Brandblusmiddelen huren:

Benieuwd wat Dollevoet brandbeveiliging voor u kan doen?

Heeft u vragen over het huren van onze brandblusmiddelen? Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Twijfel niet en neem direct contact met ons op! Ons ervaren team staat paraat om al uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van alle benodigde details. Wij zijn er om u te helpen!