Keuren brandblusmiddelen

Bij Dollevoet Brandbeveiliging bieden wij een breed scala aan brandblusmiddelen die we keuren en onderhouden. Of het nu gaat om poederblussers, CO2-blussers, schuimblussers, brandslanghaspels of noodverlichting, wij zorgen ervoor dat uw brandblusmiddelen altijd aan de hoogste normen voldoen. Mocht tijdens onze keuring blijken dat uw huidige blusmiddel niet voldoet, dan bieden wij u de mogelijkheid tot afvoeren en doen wij u graag een aanbieding voor een nieuw blusmiddel.

Brandblusser (schuim)

Schuimblussers zijn gevuld met water en een schuimmiddel. De bluswerking van schuim is gebaseerd op afdekken (verwijderen van zuurstof) en een kleine hoeveelheid koeling. De meest gebruikte schuimblussers zijn de zogenaamde schuimsproeiblussers, die de sproeier zo afstellen dat elke druppel vloeistof en lucht die stroomt, wordt onderbroken. Hierdoor ontstaat een niet-geleidende nevel. Bovendien resulteert het mengen van de lucht in een langere blustijd. Schuimspray brandblussers zijn ideaal voor thuis en op kantoor vanwege hun lange blustijd en lage nevenschade.

Voor schuimblussers geld een jaarlijks onderhoud volgens NEN 2559. Na 5 jaar is een uitgebreid onderhoud en het vervangen van blusstof, na 10 jaar volgt een revisie. Na 15 jaar is er wederom een uitgebreid onderhoud en het vervangen van blosstof. Na 20 jaar wordt een schuim brandblusser afgevoerd, dit is bij ons kosteloos.

Shop nu

Brandblusser (poeder)

Poeder voor ABC-brandblussers bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat, terwijl poeder voor BC-brandblussers een mengsel is van natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat. Het poeder voor D-brandblussers is samengesteld uit natriumchloride. Poederbrandblussers zijn uiterst effectief in het blussen van branden en geschikt voor verschillende soorten branden. Ze zijn niet vorstgevoelig, geleiden geen elektriciteit en hebben ongeveer zes keer de bluswerking van kooldioxide. Een belangrijk nadeel van poederblussers is de nevenschade aan elektronica en het risico van herontsteking als de brand niet goed wordt geblust. Bij gebruik van een poederblusser moet het resterende poeder worden verwijderd met een industriële stofzuiger, niet met water. We onderhouden en keuren graag uw poederbrandblussers volgens de NEN 2559 norm. Na 10 jaar is een verplichte revisie nodig en na 20 jaar moet de brandblusser worden afgevoerd, wat een klein bedrag per kilo poeder kost.

Shop nu

Brandblusser (koolzuur)

Koolzuurblussers zijn eenvoudig te herkennen aan de zwarte expansie- of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang. Tussen de expansiebuis en de slang zit een handvat dat je moet vasthouden tijdens het gebruik van de brandblusser. Het handvat beschermt tegen derdegraads brandwonden, aangezien de onbeschermde buisuiteinden erg koud kunnen worden (-76°C). Bij ons kun je rekenen op jaarlijks onderhoud volgens NEN 2559 voor koolzuurblussers. Na 10 jaar is een verplichte revisie nodig en na 20 jaar kunnen we de brandblusser kosteloos afvoeren.

Shop nu

Brandhaspel

Koelvloeistof is een betaalbaar brandblusmiddel dat geweldige koeling biedt en een onbeperkte voorraad heeft via een slanghaspel. Houd er echter rekening mee dat het gevoelig is voor vorst en dat het gebruik van water als blusmiddel gevaarlijk kan zijn bij het verbranden van benzine of motorolie. Bovendien kan elektrische apparatuur een risico vormen als water als blusmiddel wordt gebruikt.

Brandhaspels vereisen jaarlijks onderhoud volgens NEN-EN 671-3, evenals jaarlijkse controle op legionella. Na vijf jaar moet de slang worden afgeperst. Alleen bij totale afkeuring hoeft een brandhaspel te worden afgevoerd.