Retourbeleid

Als een product dat u heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, zal Dollevoet Brandbeveiliging het product gratis herstellen of vervangen, of u uw geld teruggeven.

U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van uw online-aankopen. Uw hoeft daar geen reden voor op te geven.

Terugnames na 14 dagen:
Uitsluitend in overleg en alleen bij voorraadartikelen. U dient het eerst bij ons aan te melden en zullen door u worden geretourneerd naar onze vestiging. Bij aankomst worden de artikelen beoordeeld. Bij 100% onbeschadigd en compleet, crediteren we maximaal 70% van de netto factuurwaarde.

 

Garantie op gebrekkige goederen

- Twee jaar garantie op alle goederen, zonder extra kosten (wettelijke garantie), uitgezonderd accessoires 6 maanden

  1. Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Batterijen genieten evenwel slechts 6 maanden garantie. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
  2. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
  3. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen onder opgave van uw klacht. De kosten van terugzending tijdens de garantietermijn zijn voor uw rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.
  4. Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd of schades voortkomend uit van buiten komend onheil zoals brand, blikseminslag, natuurrampen etc. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
  5. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.

- Een product laten herstellen, vervangen of terugbetalen
De garantieperiode van twee jaar begint zodra u uw artikel heeft aangekocht.

Uw bestelling annuleren en terugsturen

- 14 dagen bedenktijd voor aankopen

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. U heeft het recht om binnen 14 dagen uw aankopen terug te sturen en uw geld terug te krijgen. U hoeft daarvoor geen reden te geven, u mag zich gewoon bedenken.

- Een aankoop annuleren
De bedenktijd verloopt na 14 dagen, gerekend vanaf de dag waarop u uw producten ontvangen heeft, of, als het om diensten gaat, vanaf de dag waarop u het contract gesloten heeft. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

U kunt van de aankoop afzien door Dollevoet Brandbeveiliging daarvan op de hoogte te brengen. Het is niet voldoende om de producten alleen maar terug te sturen. U dient Dollevoet Brandbeveiliging hiervan via het contactformulier op de hoogte te brengen.

U moet de producten ongebruikt terugsturen binnen 14 dagen nadat u Dollevoet Brandbeveiliging op de hoogte heeft gebracht. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

U kunt mag de producten ook terugsturen en daar een schriftelijke verklaring bij doen, of door tegelijkertijd een e-mail te sturen.

Dollevoet Brandbeveiliging zal u binnen 14 dagen na ontvangst van uw contactformulier of schriftelijke verklaring uw geld teruggeven. Maar als Dollevoet Brandbeveiliging de producten niet ontvangen heeft of als u niet kunt aantonen dat u de producten heeft teruggestuurd, kan de terugbetaling langer op zich laten wachten.

De verzendkosten die u heeft betaald, worden niet terugbetaald.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zelf zijn ten laste van de koper. Bovendien dient hij de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar:

Dollevoet Brandbeveiliging
Kloosterstraat 23
5386 AR Geffen (Nederland) 

U kan het artikel er ook gratis gaan afgeven. Vooraf bellen is aan te raden zodat u niet voor een gesloten deur staat. 

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal Dollevoet Brandbeveiliging de betaalde sommen terugstorten.