Keuring noodverlichting

Noodverlichting is van cruciaal belang bij stroomuitval of brand. Het voorkomt desoriëntatie en paniek en zorgt ervoor dat mensen veilig en snel het gebouw kunnen verlaten. Het installeren van de juiste noodverlichting, inclusief pictogrammen, kan zelfs levens redden. Daarom zijn er verschillende normen, wetten en regelgevingen op dit gebied, zoals de Arbowet, de Bouwverordening en NEN-EN 1838.

Volgens deze regels moet noodverlichting jaarlijks gecontroleerd worden en zijn werkgevers verplicht om op iedere werkplek waar werknemers werkzaam zijn, te zorgen voor adequate noodverlichting en veiligheidssignalering. Dollevoet Brandbeveiliging kan u helpen bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van uw noodverlichtingsinstallaties, zodat u voldoet aan alle wettelijke eisen en uw omgeving veiliger maakt.

Controle & onderhoud

Volgens de Arbo wet en het gebruiksbesluit dienen noodverlichtingen jaarlijks gecontroleerd te worden. Laat Dollevoet Brandbeveiliging u helpen bij het voldoen aan deze wettelijke eisen en zorg voor een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers.

Neem contact op